Med anledning av Covid-19
 
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber därför våra djurägare om följande:
  • Har du symtom som feber, hosta, snuva, ont i halsen eller allmän sjukdomskänsla ber vi dig vänta med att besöka oss eller be en anhörig ta med ditt djur till kliniken. Du är varmt välkommen åter när du har varit symptomfri i två dagar och det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk. 
  • Vi tar endast emot tidsbokade besök, kontakta oss så hjälper vi dig hitta en tid som passar!
  • Tillhör du en riskgrupp hjälper vi dig gärna till ett säkert besök hos oss, meddela oss bara innan ditt besök.
  • Endast en person får följa med djuret på besöket.
  • Ytterdörren hålls låst, ring på klockan så kommer vi och öppnar!
  • Håll avstånd, både till andra djurägare och personal.
  • Vi har infört utökade hygienrutiner för att minska risken för smittspridning mellan djurägare.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten eller Statens veterinärmedicinska anstalt.

Tack för att ni hjälper oss undvika smittspridning på kliniken!

Mälarportens Veterinär
Sigurdsgatan 7b, Västerås
Tel. 021-123450